Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư trắc đạc

 1. Chức danh: Kỹ sư trắc đạc;
 2. Số lượng: 05 người;
 3. Mô tả công việc:
 • Lập phương án và kế hoạch trắc đạc, quản lý, thực hiện công tác đo đạc, trắc địa tại công trình;
 • Định vị tọa độ công trình ngoài thực địa, thu thập các số liệu ban đầu cho công tác trắc đạc;
 • Hướng dẫn các đơn vị thi công bảo vệ tim mốc và thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo thi công chính xác vị trí tim mốc đã triển khai;
 • Đo vẽ hiện trạng, tính toán và phân tích số liệu đo đạc;
 • Tham gia lập các báo cáo, các hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến bộ phận trắc đạc.

Tuyển dụng Kỹ sư kết cấu giám sát công trình - Kỹ sư cơ điện giám sát công trình;

 1. Chức danh: Kỹ sư kết cấu giám sát công trình;
 2. Số lượng: 10 người;
 3. Mô tả công việc:
 • Triển khai bản vẽ thi công (Shop drowing), bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế, lập tiến độ, biện pháp thi công;
 • Làm các thủ tục liên quan đến công tác, nghiệm thu thanh quyết toán AB;
 • Giám sát và tổ chức thi công;
 • Khảo sát theo yêu cầu của các đơn vị phát sinh.

Tuyển dụng Kỹ sư giám sát an toàn

 1. Chức danh: Kỹ sư giám sát an toàn;
 2. Số lượng: 05 người;
 3. Mô tả công việc:
 • Quản lý an ninh, an toàn, PCCN, vệ sinh môi trường tại văn phòng dự án;
 • Giám sát, báo cáo hàng ngày tình hình triển khai an ninh an toàn tại hiện trường công trường;
Hướng dẫn, đào tạo các tổ đội về công tác đảm bảo an toàn tại công trình

Tuyển dụng Kiến trúc sư giám sát công trình

Chức danh: Kiến trúc sư giám sát công trình;
Số lượng: 03 người;
Mô tả công việc:
 • Triển khai bản vẽ thi công (Shop drowing), bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế, lập tiến độ, biện pháp thi công;
 • Làm các thủ tục liên quan đến công tác, nghiệm thu thanh quyết toán AB;
 • Giám sát và tổ chức thi công trên công trường;
 • Khảo sát theo yêu cầu của các đơn vị phát sinh.

Tuyển dụng nhân sự phòng Xuất nhập khẩu khối Thương Mại

Các vị trí tuyển dụng​
- 01 phó phòng Xuất nhập khẩu:
- 01 Chuyên viên phòng XNK
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018