Trang chủ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI/ TRADE

THƯƠNG MẠI/ TRADE

  • Vật liệu xây dựng
  • Thiết bị máy móc công trình
  • Xuất nhập khẩu nông, lâm, khoáng sản
  • Cung cấp điều hòa không khí, thang máy…
 
  • Petrol trading
  • Minerals and agricultural products
  • Air conditioner