Trang chủ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Sản xuất vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng

Tiên phong trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Ứng dụng vật liệu xây dựng mới vào các công trình do Đại Phúc Complex thi công.