Trang chủ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công Ty Cổ Phần Đại Phúc Complex đã tập trung phát triển hoạt động Kinh Doanh Thương Mại các sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng như: Cung ứng vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, Bán và cho thuê phương tiện vận tải, thiết bị xây dựng, cho thuê kho bãi, Vận tải hàng hóa...