Trang chủ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Đầu tư, kinh doanh bất động sản

Đầu tư, kinh doanh bất động sản

Bằng những lợi thế riêng có được (tầm nhìn, tiềm lực tài chính, trình độ quản lý, thương hiệu, quan hệ đối tác chiến lược…) Đại Phúc Complex hoạch định hướng chiến lược phát triển các loại hình kinh doanh bất động sản như sau:

        -  Đầu tư và kinh doanh các khu đô thị mới;

        -  Đầu tư kinh doanh nhà và văn phòng cho thuê;

        -  Đầu tư và kinh doanh các khu vui chơi giải trí;

        -  Đầu tư và kinh doanh các trung tâm thương mại;

        -  Các loại hình đầu tư và kinh doanh Bất động sản khác.

        Lĩnh vực kinh doanh bất động sản được Công ty quan tâm và chú trọng phát triển. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường bất động sản, đặc biệt là việc phát triển các khu đô thị mới tại các tỉnh thành phố trong cả nước, lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ Phần Đại Phúc Complex đã có sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc.