Trang chủ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Mua bán, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia của Đại Phúc Complex đã hỗ trợ thành công nhiều giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Sản xuất vật liệu xây dựng

Tiên phong trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Ứng dụng vật liệu xây dựng mới vào các công trình do Đại Phúc Complex thi công.

Kinh doanh thương mại

Kinh Doanh Thương Mại các sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng

Xây dựng công trình

Đại Phúc Complex triển khai thực hiện toàn bộ quá trình của một dự án trong lĩnh vực xây dựng dân dụng & công nghiệp bao gồm thiết kế, thi công và hoàn thiện.

Đầu tư, kinh doanh bất động sản

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản được Công ty quan tâm và chú trọng phát triển. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường bất động sản, đặc biệt là việc phát triển các khu đô thị mới tại các tỉnh thành phố trong cả nước, lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ Phần Đại Phúc Complex đã có sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc.