Trang chủ DỰ ÁN SẮP DIỄN RA Khu tập Golf tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Khu tập Golf tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Khu tập Golf tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
  • Địa điểm thực hiện dự án: Khu CCV 4 Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
  • Diện tích đất, mặt nước, dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha): 1ha mặt đất và 2 ha mặt nước;
  • Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn):
+ Khu Long Game: 2.000 m2; diện tích xây dựng: 500 m2; diện tích sàn xây dựng: 1.000 m2;
+ Khu Sort Game: 3.500 m2;
+ Khu vực nhà hàng và khu phụ trợ: 2.500 m2; diện tích xây dựng: 500 m2; diện tích sàn xây dựng: 700 m2;
+ Bãi để xe: 1.400 m2