Trang chủ DỰ ÁN ĐANG DIỄN RA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

ĐỊA ĐIỂM: THỊ XÃ TỪ SƠN, BẮC NINH
CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & MSTSTT THUỘC CỤC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, BỘ TƯ PHÁP
Diện tích 28 ha, tổng diện tích sàn xây dựng là 93,125m2 và tổng mức đầu tư là 1.772 tỷ đồng.
LOCATION: TU SON, BAC NINH COMMUNE
PROJECT OWNER: MANAGEMENT BOARD OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECT & MSTSTT UNDER THE FINANCIAL PLANNING DEPARTMENT, THE MINISTRY OF JUSTICE
Area of 28 ha, total construction floor area is 93,125m2 and total investment is 1,772 billion VND.