Trang chủ DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH VINCOM+ Tĩnh Gia - Thanh Hóa

VINCOM+ Tĩnh Gia - Thanh Hóa

VINCOM+ Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Thi công hoàn thiện và hạ tầng kỹ thuật TTTM Vincom+ Tĩnh Gia, Thanh Hóa
  • Thời gian thực hiện: Từ 11/2016 đến nay
  • Cơ quan ký kết hợp đồng: Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 7