CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Trang chủ DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LỌC HOÁ DẦU NGHI SƠN
- Thi công làm hàng rào tạm Công trình nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn 
 • GT thực hiện hợp đồng: 20,198 tỷ đồng
 • Thời gian thực hiện: Năm 2013
 • Cơ quan ký kết hợp đồng: Cty CP kết cấu và đường ống PME1 – TCT XLDK Việt Nam
San lấp mặt bằng gói thầu CVL6
 • GT thực hiện hợp đồng: 23,500 tỷ đồng
 • Thời gian thực hiện: Năm 2014
 • Cơ quan ký kết hợp đồng: CN XL Công trình DK Phía Bắc – TCT XL DK Việt Nam
- Thi công đường nội bộ khu 25ha Nghi Sơn
 • GT thực hiện hợp đồng: 20,000 tỷ đồng
 • Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014
 • Cơ quan ký kết hợp đồng: CN XL Công trình DK Phía Bắc – TCT XL DK Việt Nam
- Thi công hệ thống thoát nước khu kinh tế Nghi Sơn 25ha
 • GT thực hiện hợp đồng: 25,000 tỷ đồng
 • Thời gian thực hiện: Năm 2014 đến nay
 • Cơ quan ký kết hợp đồng: CN XL Công trình DK Phía Bắc – TCT XL DK Việt Nam
Tổng giá trị các hạng mục thi công: 88,698 tỷ đồng