Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư giám sát an toàn

 1. Chức danh: Kỹ sư giám sát an toàn;
 2. Số lượng: 05 người;
 3. Mô tả công việc:
 • Quản lý an ninh, an toàn, PCCN, vệ sinh môi trường tại văn phòng dự án;
 • Giám sát, báo cáo hàng ngày tình hình triển khai an ninh an toàn tại hiện trường công trường;
Hướng dẫn, đào tạo các tổ đội về công tác đảm bảo an toàn tại công trình

Tuyển dụng Kiến trúc sư giám sát công trình

Chức danh: Kiến trúc sư giám sát công trình;
Số lượng: 03 người;
Mô tả công việc:
 • Triển khai bản vẽ thi công (Shop drowing), bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế, lập tiến độ, biện pháp thi công;
 • Làm các thủ tục liên quan đến công tác, nghiệm thu thanh quyết toán AB;
 • Giám sát và tổ chức thi công trên công trường;
 • Khảo sát theo yêu cầu của các đơn vị phát sinh.

Tuyển dụng nhân sự phòng Xuất nhập khẩu khối Thương Mại

Các vị trí tuyển dụng​
- 01 phó phòng Xuất nhập khẩu:
- 01 Chuyên viên phòng XNK
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2018

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

 1. Chức danh: Chỉ huy trưởng công trình;
 2. Số lượng: 02 người;
 3. Mô tả công việc:
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của công trường, bao gồm: Quản lý về tiến độ, biện pháp thi công, khối lượng, chất lượng, các tổ đội, vật tư, thiết bị thi công, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình;
 • Quan hệ với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để tổ chức nghiệm thu, hoàn công, nghiệm thu quyết toán công trình;
 • Tổ chức lập báo cáo của Công trường theo yêu cầu của Công ty.

Tuyển dụng Kế toán công trình

Công ty cổ phần Đại Phúc Complex thông báo tuyển dụng
 1. Chức danh: Kế toán công trình;
 2. Số lượng: 05 người;
 3. Mô tả công việc:
 • Thống kê khối lượng & lập hồ sơ thanh toán;
 • Quản lý phiếu kho tại công trường;
 • Thực hiện đối chiếu công nợ và lập hồ sơ thanh toán với nhà thầu phụ, nhà cung cấp;
 • Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ thanh toán (phiếu nhập kho, biên bản bàn giao, hóa đơn mua hàng…);
 • Kiểm soát giá trị đề nghị thanh toán;
 • Tổng hợp và quản lý hồ sơ chi phí;
 • Kiểm kê, máy móc, thiết bị công trường;
 • Kiểm kê TSCĐ tại công trường.