Trang chủ Giới thiệu CHÍNH SÁCH - CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH - CHẤT LƯỢNG

  • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn theo đúng thỏa thuận đã cam kết với khách hàng.
  • Giám sát và đo lường nhằm đảm bảo tất cả các khâu được thực hiện theo đúng quy trình đã được thiết lập.
  • Chăm lo đời sống, tạo điều kiện tối đa cho cán bộ công nhân viên phát triển bản thân và có cơ hội thăng tiến.
  • Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để thỏa mãn tối đa các yêu cầu của khách hàng.