Trang chủ Giới thiệu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần Đại Phúc Complex trong hoạt động kinh doanh, xây dựng thương hiệu hình ảnh công ty

CHÍNH SÁCH - CHẤT LƯỢNG

  • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn theo đúng thỏa thuận đã cam kết với khách hàng...

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ Phần Đại Phúc Complex được thành lập từ năm 2013 theo quyết định số 0106337973 của Sở Kế Hoạch và  Đầu Tư Thành phố Hà Nội.  Đại Phúc Complex hoạt động sản xuất  kinh doanh các lĩnh vực sau:                
 

Sơ đồ tổ chức

Công ty Cổ Phần Đại Phúc Complex được tổ chức theo phân cấp sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, các khối, các phòng...