Trang chủ Giới thiệu

HỒ SƠ NĂNG LỰC

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÚC COMPLEX
1. Tổng quan công ty: Giới thiệu chung về Đại Phúc Complex
2. Năng lực công ty: Tài chính, Thi công, Nhân sự
3. Dự án tiêu biểu: Các dự án Đại Phúc đã thi công
4. Khách hàng và đối tác: Khách hàng và đối tác thân thiệt của công ty

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ Phần Đại Phúc Complex được thành lập từ năm 2013 theo quyết định số 0106337973 của Sở Kế Hoạch và  Đầu Tư Thành phố Hà Nội.  Đại Phúc Complex hoạt động sản xuất  kinh doanh các lĩnh vực sau:                
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Công ty Cổ Phần Đại Phúc Complex được tổ chức theo phân cấp sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, các khối, các phòng...

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Đại Phúc Complex định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành, lớn mạnh không ngừng và bền vững bằng những quyết định đúng đắn trong đầu tư, sự lao động sáng tạo trong kỹ thuật và công nghệ,...

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần Đại Phúc Complex trong hoạt động kinh doanh, xây dựng thương hiệu hình ảnh công ty