Trang chủ CẨM NANG DOANH NGHIỆP Đại Phúc Complex: Khẳng định giá trị bằng uy tín và giá thành

Đại Phúc Complex: Khẳng định giá trị bằng uy tín và giá thành

Theo Báo Doanh nghiệp và Hội nhập - Công ty Cổ phần Đại Phúc Complex (Website: http://daiphuccomplex.vn) được thành lập năm 2013. Quá trình hình thành và phát triển theo chiến lược “Hai nền tảng, năm trụ cột”
Từ hai nền tảng chiến lược của Đại Phúc Complex là “Năng lực quản trị vượt trội và sản phẩm chất lượng tốt”. Đại Phúc Complex định hướng phát triển năm trụ cột cho Công ty là:
  • Đầu tư, kinh doanh Bất Động sản
  • Xây dựng Công trình
  • Kinh doanh thương mại
  • Sản xuất vật liệu xây dựng
  • Mua bán, sáp nhập và tái cấu trúc doanh nghiệp (M&A)
Trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, Đại Phúc Complex tuyệt đối thực hiện phương châm lấy chữ “Tín” làm đầu trong các mối quan hệ với khách hàng, đối tác trên cơ sở hợp tác ‘’Chi phí hợp lý nhất mang lại hiệu quả lớn nhất” nhằm đảm bảo mục tiêu tới khách hàng, đối tác và đối với xã hội : “Chúng ta cùng chiến thắng”.
Với những phương châm, mục tiêu cùng nội lực của mình, Đại Phúc Complex đã có những bước phát triển không ngừng, dần lớn mạnh và trở thành doanh nghiệp uy tín trong các lĩnh vực hoạt động của mình, mang lại niềm tin cho khách hàng và đối tác.
Để thực hiện những định hướng, chiến lược của mình. Đại Phúc Complex chủ trương và tiến hành xây dựng cho mình tư duy quản trị phù hợp, đội ngũ nhân sự mạnh đủ để đáp ứng các yêu cầu đặt ra cũng như những thách thức trong tương lai.
Những thành quả ban đầu Đại Phúc Complex mang lại cho khách hàng, đối tác và cho xã hội là các Công trình do Công ty thi công đều đạt chất lượng tốt, đáp ứng được mọi yêu cầu kỹ - mỹ thuật, được các Khách hàng/Chủ đầu tư đánh giá cao, những dự án Đại Phúc Complex đã và đang thực hiện đều thuận lợi cả đối tác và bản thân Đại Phúc Complex, có ích với xã hội.
Đại Phúc Complex luôn mang trong mình hy vọng và bằng khả năng của mình sẽ góp phần vào sự nghiệp phát triển, phồn vinh và tiến bộ chung cho cộng đồng.

Theo Doanh nghiệp và Hội nhập