Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ Phần Đại Phúc Complex được thành lập từ năm 2013 theo quyết định số 0106337973 của Sở Kế Hoạch và  Đầu Tư Thành phố Hà Nội.  Đại Phúc Complex hoạt động sản xuất  kinh doanh các lĩnh vực sau:                
 

Sơ đồ tổ chức

Công ty Cổ Phần Đại Phúc Complex được tổ chức theo phân cấp sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, các khối, các phòng...

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Đại Phúc Complex định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành, lớn mạnh không ngừng và bền vững bằng những quyết định đúng đắn trong đầu tư, sự lao động sáng tạo trong kỹ thuật và công nghệ,...

CHÍNH SÁCH - CHẤT LƯỢNG

  • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn theo đúng thỏa thuận đã cam kết với khách hàng...
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Hình ảnh
Tin tức
Dự án
Đối tác
Công ty thành viên